PRIM-PLAN

Omagiu Primarului Ion Ciocan (23.10.1952 – 14.07.2022)

În ziua de 14 iulie 2022, osicenii primeau o veste tristă! Pleca din lumea aceasta Ion Ciocan, fiu al comunei Osica de Sus, primarul comunei noastre timp de 12 ani. Prin omagiul meu, nu doresc să readuc tristețe și nici să mă întrec în elogii cu minunatele realizări ale destoinicului nostru primar. Aș dori dar, prin rândurile mele, să ne amintim de Nelu Ciocan ca de un fiu devotat al comunei noastre, de omul care și-a dăruit 12 ani din viață, celor 6000 de locuitori, fie ei din Osica, Vlăduleni, Greci, Peret, Tomeni sau Ostrov. Să ne gândim la Primarul Ion Ciocan cu mândrie și recunoștință ca la un om brav și destoinic, un spirit liber, creativ și exigent, să învățam din frumoasa construcție ce a lăsat-o moștenire, punând-ne întrebările ce se cuvin.

Tabloul unei administrații liberale de succes începe să fie desenat de Nelu Ciocan în anul 2004 când, împreună cu echipa sa, câștigă alegerile locale din Osica, după 14 ani de confuzie politico-administrativă ce cuprinsese întreaga țară, fără excepție, și comuna noastră. Căci, în anii ’90, ieșită din comunism, România a îmbrățișat greoi mecanismele democrației iar dezvoltarea economică a țării, la toate nivelurile, s-a lăsat mult așteptată. Amprenta partidului unic, stindard al supunerii și stagnării, a dominat încă mulți ani cadrul nostru public, central și local. În 2004, osicenii marchează o schimbare radicală și aleg un fiu al satului să conducă comuna spre înnoire şi bunăstare. Și nu s-au înșelat deloc, căci, cele trei mandate de administrație liberală (2004 – 2016) au plasat comuna noastră pe harta reînnoirii și a schimbării democratice. De fapt, vorbind despre administrația instalată și condusă de domnul primar Ion Ciocan, spunem inițiativă și armonie în spațiu și timp, echilibru social și spiritual în comunitate, sincronizarea noului cu tradiționalul în evoluție, construcția viitorului pornind de la rădăcinile sănătoase ale trecutului.
Recunoscător oamenilor pentru încrederea conferită, dl Ion Ciocan și-a început primul mandat sub semnul schimbării. Conștient de importanța transportului în interiorul comunei dar și în legăturile cu exteriorul, noul primar a început modernizarea și reconstrucția drumurilor interioare și asfaltarea străzilor. S-a creat astfel o rețea de comunicare între satele constituente ale comunei. Merită luat aminte că Ion Ciocan este primul primar din județul Olt care a făcut demersuri pentru accesarea fondurilor europene. Administrația Primăriei Osica, sub conducerea sa, lansează programul SAPARD pentru comuna noastră și obține suportul financiar pentru proiectul de canalizare a întregii localități. Înainte, prin fonduri guvernamentale și o parte din bugetul local, fusese demarat proiectul de instalare a stației și rețelei de apa curentă. Prin realizarea acestor doua proiecte, osicenii începeau să-și schimbe stilul de viată. Să nu uitam de closetul din fundul curții, o caracteristică a vieții de până atunci, în toată Osica! O dată începută schimbarea, cu grijă pentru comunitate și loial promisiunilor făcute, primarul nostru curajos a lansat proiecte pentru securitatea cetățenilor. Astfel au fost înființate Secția de Politie, Jandarmeria Locală, Unitatea de Pompieri. Preocuparea pentru sănătatea consătenilor a fost pe primul plan. A investit astfel în înființarea Centrului de Permanență Medicală, Centrului de Promovare a Sănătății cu specialitățile Fizioterapie și Psihologie și înființarea a doua cabinete stomatologice. De reținut, aceste investiții au fost finanțate prin fonduri europene și prin programe desfășurate cu Banca Mondială. Asta presupune viziune, determinare, curaj și pricepere în lansarea și desfășurarea unor proiecte ce depășesc capacitatea financiară a bugetului local al unei comune și chiar sprijinul financiar acordat prin susținere guvernamentala. Cu alte cuvinte, însușirea și stăpânirea cunoștințelor de administrație modernă au fost cheia atingerii unor astfel de performanțe.
Confirmând credibilitate și abilitați în administrație, prin fapte și investiții benefice oamenilor, domnul Ciocan, împreună cu întreaga sa echipă liberală, câștigă al doilea și al treilea mandat în administrarea comunei Osica. În următorii ani, a lucrat neobosit pentru continuarea proiectelor începute și lansarea unor noi proiecte, ca și în exercitarea răspunderii ce o avea. Urmează astfel schimbări majore și în plan socio-cultural și educațional. Cu sufletul copilului care, cu mulți ani în urmă, a participat la construcția liceului din comună și cu o grijă deosebită pentru generațiile viitoare, edilul liberal începe programul de reînnoire și reconfigurare a Liceului Teoretic Osica de Sus. Liceul nostru, așa cum arată și funcționează astăzi, vorbește despre spiritul de acțiune al domnului Ciocan și al administrației sale: școală, minte și învățătură. Organizat pe laboratoare de diferite specialități, cu profesori talentați și devotați, liceul din Osica oferă un program educațional ușor comparabil cu al multor unități urbane. În același plan se înscrie și programul de renovare-reabilitare-modernizare a școlilor și grădinițelor din toate satele Osicii.
Grija primarului nu s-a manifestat numai pentru copiii comunei ci și pentru copiii din comunele vecine ; a introdus transportul școlar cu microbuze și autobuze facilitând astfel integrarea a cât mai multor tineri în învățământul liceal, o adevărată poartă deschisă pentru copiii lipsiți de mijloace materiale. Ținându-se cont de diversitatea și dorința cognitivă a adolescenților, prin susținerea administrației comunei, s-au introdus, în programul liceului, clasele cu profil uman și real, contribuind astfel la lărgirea orizontului educațional al liceenilor. Spirit vizionar și grijuliu, primarul Ciocan a prevăzut că schimbările bruște din sistemul educațional, printre care și desființarea școlilor profesionale, vor conduce la un deficit major de forță de muncă calificată în diverse domenii economice. Preocupat de acest aspect, ca și de viitorul copiilor talentați, dornici sa învețe o meserie, a pus bazele unui proiect îndrăzneț, de înființare a unui Campus Școlar în aria Liceului. Acest Campus acoperea atât programa școlară pentru învățarea unor meserii cât și baza material-funcțională pentru desfășurarea activităților practice necesare în formarea deprinderilor și dobândirea cunoștințelor practice. În plus, campusul era prevăzut cu internat și cantină pentru elevii integrați în program. Un proiect aducător de beneficii, cu adevărat vizionar! Se discută astăzi de învățământul dual, concept pe care primarul Ion Ciocan l-a dezvoltat în cadrul unui proiect pentru care a obținut fonduri de finanțare, cu mulți ani in urmă ! Din păcate, proiectul nu a prins viață ! Multe tergiversări din partea guvernului au pus piedici. Și-apoi, al patrulea mandat pentru care a candidat nu a mai fost validat de osiceni.
De fapt, primarul Ion Ciocan s-a retras din viața publică, întristat de faptul ca osicenii întorseseră spatele construcției și continuării reînnoirii; a fost pus în fața neîmplinirii. Neîmplinire care, în democrație, poate fi înțeleasă, dar în viața administrativă a unei comunități este mai greu de acceptat. Proiectul a rămas pe hârtie, cum s-ar spune, iar comuna și tinerii ei au avut de pierdut. Din fericire, multe din proiectele lansate în plan cultural au prins viață în cele trei mandate, și asta spre beneficiul adolescenților de ieri și a tinerilor de azi. Reconstrucția și modernizarea Căminului Cultural rămâne o frumoasa moștenire. Clădirea de astăzi este un modern lăcaș de cultură unde, în cadrul diferitelor ateliere, tinerii și copiii desfășoară diverse activități socio-culturale. Proiectul noii grădinițe din Vlăduleni a rămas în derulare și, spre bucuria lor, copiii beneficiază astăzi de o grădinița modernă.
Ca un bun credincios, primarul Ion Ciocan s-a preocupat de păstrarea și îmbogățirea patrimoniului nostru bisericesc, sprijin pentru viața religioasa şi spirituală a concetățenilor săi. Sub administrația sa, clădirile bisericilor din Osica au fost renovate și reabilitate. În strânsă legătură cu preoții din comună, s-a străduit ca sfintele lăcașuri și practica religioasă să fie armonios prezente în viața osicenilor.
Preocupat de puntea cu viitorul, a promovat, în spirit inovator, un program de energie neconvențională, regenerabilă. Întreaga planetă, astăzi, caută resurse energetice în energia verde! Primarul Ion Ciocan, cu mult timp în urmă, a sprijinit investiția privată în construcția Parcului Fotovoltaic Arina, cu o capacitate de 10 MW. Văzută atunci ca proiect de viitor, centrala acoperă astăzi necesități importante în consumul de energie electrică.
Toate aceste realizări materiale, sociale și culturale se văd liber la tot pasul, iar locuitorii Osicii simt, zi de zi, efectul lor benefic. Sunt totuși împliniri umane pe care nu le atingem cu ochiul. Ion Ciocan a avut o contribuție importantă la formarea și consolidarea organizației județene PNL, al cărui vicepreședinte a fost o vreme. Altfel spus, spiritul liberal al Osicii nu a rămas doar la nivel local. Cu dorința vădită de a face cunoscută comunitatea noastră, a reprezentat, de nenumărate ori, organizația liberală a comunei, la evenimente de nivel național, organizate de Fundația Principesa Margareta, participând la diseminarea rezultatelor administrației sale liberale în comuna Osica de Sus. Toate acestea sunt moștenirea lăsată de primarul nostru liberal, Ion Ciocan !
Îmi permit așadar, ca, în numele osicenilor ce-i poartă recunoștință, să spun umil și drept: Vă mulțumim, Domnule Primar, pentru moștenirea lăsată ! Dumnezeu să vă odihnească în liniște și pace!

Notă: Mulțumesc persoanelor care, prin sfaturile și sugestiile lor, m-au ajutat în realizarea acestui documentar.

Lasă un răspuns