al Asociației Culturale Pro Memoria Osica de Sus

 

 

1.Constantin Roșca – prof. universitar

2.Mihai Vărzaru – prof. universitar

3.Nicolae Drăghici – profesor, doctor in Litere, jurnalist

4.Constantina Oftea-Secășan – medic

5.Ștefania Polizu – inginer

6.Constantin Oprițescu – profesor, cetățean de onoare

7.Marin Sulger – profesor, cetățean de onoare

8.Ion Sârbu – profesor, cetățean de onoare

9.Ioan Paul Popescu – sociolog

10.Ion Ciocan – inginer

  1. Daniel Preda – preot

  2. George Popa – preot

13.Virginia Lăpădatu – profesor

14.Nicolae Coande – scriitor

15.Lavinia Tanislav – profesor

  1. Paraschiv Sterie – profesor, cetățean de onoare

  2. Gheorghe Lixandru – profesor, cetățean de onoare

18.Romulus Coțofană – tehnician

19.Elena Raicea – țărancă

20.Marius Sima – student

21.Patricia Pîinicică – student

22.Ștefania Săftoiu – student

  1. elev propus de directoarea liceului

  2. Marian Drăghici – scriitor

 

 

Notă/ Colegiul de Onoare e format din osiceni din toate vârstele si categoriile sociale, inclusiv elevi și studenți, ca reprezentanți ai tinerei generații, de la care comunitatea așteaptă în viitor proiecte/inițiative de conservare și îmbogățire a patrimoniului cultural, în spiritul tradiției locale.

Colegiul de Onoare este condus de un președinte ales prin votul Adunării generale a Asociației pe o perioadă de trei ani.

Menirea Colegiului este

de a asigura și supraveghea cadrul democratic statutar al desfășurării activității Asociației, în baza unui Program de activitate anual,
de a consilia și susține conducerea executivă a Asociației în relațiile cu terțe personalități și instituții similare din plan cultural național și internațional,
de a urmări și supune dezbaterii publice initiațivele/proiectele importante ale Consiliului local al Primăriei Osica de Sus, prin adunări organizate ad-hoc, de câte ori este cazul, inclusiv cu participarea osicenilor de pretutindeni, prin intermediul revistei Radăcini și al site-ului asociatiaculturalapromemoriaosicadesus.
Pentru îndeplinirea acestor sarcini, Conducerea executivă a Asociației va conlucra strâns, în deplină respectare a prevederilor statutare și legale, cu instituțiile din comună, cu conducerea Primăriei, a Liceului, a Dispensarului, a Bisericii, etc.

Conducerii executive îi revine sarcina de a informa și consulta, în luarea deciziilor importante, membrii Colegiului de Onoare, ori de câte ori situația din comună o cere.

Deciziile Colegiului, propuse, iar nu impuse, conducerii executive, se adoptă prin majoritatea simplă.

De subliniat că aceste decizii au valoare consultativă, de exercițiu democratic, responsabilitatea pentru implementarea sau nu a lor revenind statutar Conducerii executive a Asociației, care, în darea de seamă asupra activității sale, va raporta Adunării generale măsurile întreprinse sau nu, rațiunile adoptării sau respingerii lor, după caz.

Prezenta listă cu membrii Colegiului de onoare și condițiile funcționării acestui Colegiu reprezintă propunerea președintelui de onoare ales pentru intervalui 2016-2019 si se înaintează Conducerii executive care o va adopta prin hotarârea Adunării generale în proxima ședință.

 

22 sept. 2017

Marian Drăghici – președinte de onoare