JUNII OSICENI

Adolescența, prag al maturității

Toți copiii spun că vor să crească mai repede, să aibă propriile responsabilități, dar odată cu trecerea timpului toți tânjim pentru câteva clipe din copilărie.
Este adevărat că fiecare etapă a vieții are momentele ei, fie ele bune sau mai puțin bune. Copilăria este etapa naivității, a greșelilor mărunte, a dezvoltării individului, este etapa cea mai frumoasă, fără griji, fără probleme. După acest prag urmează adolescența…
Adolescența este vârsta marilor experiențe și experimente cruciale, inițiate și trăite de adolescent pentru prima oară în viață, este vârsta primei iubiri, a tumultului de trăiri contradictorii și a ,,marilor” frustrări.
Această perioadă este cea mai dificilă. Unii o consideră o ,,vârstă ingrată”, alții ,,vârsta de aur”, iar alții ,,vârsta marilor elanuri”. Toate aceste denumiri caracterizează adolescența, totul depinde de modul de orientare al fiecărui individ.
Perioada adolescenței se manifestă prin autoreflectare, prin descoperirea conștiinței de sine, a faptului că existența proprie se deosebește de a celorlalți oameni.
Adolescentul începe să se descopere, să se cunoască, să se autoevalueze în raport cu realizările și capacitățile sale și ale altora. El trebuie să-și răspundă la întrebările ,, Cine SUNT eu?” și ,,Cine VOI fi?”. Este momentul proiecției idealului în viitor, dar și al acțiunii. Dispar dorințele vagi și apar țelurile bine conturate și fundamentate.
Adolescența surprinde reconstituirea pe principii noi a personalității și a caracteristicilor sale, a creării unui joc de libertate interioară a conștiinței, dialoguri interne tot mai numeroase raportate la momente complexe din viață, în care trebuie luate decizii, făcute evaluări, înțelese situații. Este perioada în care se formează sentimentele de responsabilitate și de datorie, ca expresie a sinelui social.
Odată cu perioada adolescenței se termină și prima mare etapă a vieții omului, etapa de creștere și de formare a personalității și conduitei. O etapă de mare sensibilitate morală, o perioadă de romantism și spontaneitate, de poezie.

Lasă un răspuns