INFO

O nouă provocare la Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” – Dimensiunea europeană a educației

Și în acest an școlar continuăm promovarea dimensiunii europene a educației prin proiectele Erasmus+. Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care ne determină să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. Proiectele Erasmus+ au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste proiecte sunt promovate și susținute financiar de către Comisia Europeana prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, se derulează în învățământul preuniversitar și nu numai și  implică un număr mare de persoane: elevi, părinti, toate categoriile de personal didactic, precum și comunitatea locală, asociații nonguvernamentale ș.a.
Programul Erasmus+ urmărește promovarea echității și a incluziunii prin facilitarea accesului participanților din medii defavorizate și cu posibilități mai reduse decât colegii lor, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, ameliorarea competențelor lingvistice, o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, etnică, lingvistică și culturală. De asemenea, promovează niveluri îmbunătățite de competențe în vederea inserției profesionale și a creării de noi întreprinderi, o participare mai activă în societate, o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație.
Astfel, în perioada 2017-2019, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca» este implicat în două proiecte Erasmus+ KA2, parteneriate strategice doar între școli.
Proiectul „SHS: Sporty, healthy, safe”  reunește trei școli europene: Zespol Szkol Technicznych  nr. 1 din Chorzów, Polonia (țara coordonatoare), Istituto Istruzione Secondaria „Cesare Baronio”, din Sora, Italia și Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” din Osica de Sus. Activitățile proiectului se axează pe transferul de cunoștințe din domeniul sportului, sănătății și siguranței prin activarea și includerea elevilor din grupurile defavorizate  într-o maniera modernă și atractivă. Prima mobilitate a proiectului, la care au participat 12 elevi de la liceul nostru însoțiți de doi profesori a avut loc în Chorzów, Polonia în perioada 11-18  aprilie 2018. Elevii au fost încântați să participe la activitățile pe teme sportive din cadrul proiectului, precum: fotbal, volei, badminton, lecții de  zumba și aerobic sau activități sportive desfășurate într-un Freestyle Park. Au vizitat orașul Cracovia, fostă capitală și principală atracție turistică a Poloniei precum și Lagărul de la Auschwitz.
Cea de-a doua deplasare a fost în perioada 9-16 octombrie 2018 în Italia și din partea liceului nostru au participat 14 elevi și 2 profesori. Dintre activitatile desfășurate, amintesc: prezentări despre obiceiurile culinare ale tinerilor din cele trei țări, workshop-uri despre mâncarea sănătoasă, concurs de pregătire a unui meniu sănătos pentru tineri, competiții sportive, precum și vizite culturale la Roma, Vatican, Montecassino, Gaeta, Isola del Liri, Casamari si Boville Ernica. Ultima mobilitate cu elevi va avea loc în aprilie 2019 în România.
Proiectul „Good planning – better future” este un parteneriat strategic între patru şcoli europene, respectiv Zespol Szkol Technicznych nr. 1 din Chorzów, Polonia, Liceul Teoretic “Ion Gh. Roșca”, Osica de Sus, România, Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Isernia, Italia și Arkas Narlidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Izmir, Turcia. Proiectul presupune două întâlniri transnaționale precum și trei schimburi de elevi. Principalele obiective ale proiectului sunt: asigurarea unor șanse egale pentru tineri în educație și pe piața forței de muncă, sprijinirea tinerilor antreprenori, dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor, reducerea șomajului în rândul tinerilor prin facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă și reducerea segmentării pieței muncii la nivel național și la nivelul UE. Prin activitățile desfășurate ne propunem să promovăm cetățenia activă și incluziunea socială pentru toți tinerii, să asigurăm integrarea cu succes pe piața muncii și o mai mare mobilitate a tinerilor.
În perioada 12-19 mai 2018 a avut loc prima mobilitate cu elevii în Isernia, Italia. Liceul nostru a fost reprezentat de 8 elevi și 2 profesori, iar activitățile desfășurate au avut ca temă crearea unei firme virtuale, realizarea planului unei afaceri, participanții au făcut vizite de studiu la firme locale: “Oleificio Cooperative» din Venafro, “Pontificia Fonderia Marinelli» din Agnone și o vizită culturală la Roma. Gazda celei de-a doua mobilități cu elevii a fost școala din Polonia în perioada 17-22 septembrie 2018, iar din partea liceului nostru a participat un grup format din 6 elevi și 4 profesori. Agenda reuniunii a cuprins crearea unui dicționar multilingvistic, workshop-uri pe teme de antreprenoriat, îmbunătățirea calităților antreprenoriale, stimularea lucrului în echipă. Ultima activitate cu elevi va avea loc în mai 2019 la Liceul din Osica de Sus.
Participarea la aceste proiecte a promovat ideea că fiecare proiect este o oportunitate de învăţare pentru cei implicaţi – profesori, elevi, director de şcoală. Fiecare dintre participanţii la proiecte are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.

Lasă un răspuns