DESCHIDERI

Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” – liceu cu deschidere europeană

Deschiderea către Europa s-a facut în anul 2013, când Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” a fost partener în proiectul Comenius „Healthy and active teenagers – the future of Europe” alături de școli din alte cinci țări europene: Lituania, Portugalia, Polonia, Turcia si Bulgaria.  În urma acestei experiențe am constatat cu mândrie nu numai faptul că suntem o școală de nivel european, dar și că elevii și profesorii noștri fac față unei astfel de provocări. Însă Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca devine din ce în ce mai european. Începând cu 1 septembrie 2017 la liceul nostru se derulează două proiecte Erasmus+ KA2. Proiectul cu numele „SHS: Sporty, healthy, safe”, complementar proiectului Comenius anterior, reunește trei școli europene: Zespol Szkol Technicznych nr. 1 din Chorzów, Polonia (țara coordonatoare), Istituto Istruzione Secondaria „Cesare Baronio”, din Sora, Italia și Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Activitățile proiectului se axează pe transferul de cunoștințe din domeniul sportului, sănătății și siguranței prin activarea și includerea elevilor din grupurile defavorizate într-o maniera modernă și atractivă. Pe perioada derulării programului, respectiv 2017-2019, vor fi trei schimburi de scurtă durată în care vor fi implicați câte 26 de elevi și 4 profesori din fiecare școală. Vom începe în aprilie 2018 cu întâlnirea din Polonia, care va avea ca temă principală sportul, a doua întâlnire va fi în Italia, în luna octombrie a anului viitor și de data aceasta tema principală va fi sănătatea. Tema siguranței va fi tratată la ultima întâlnire, cea din România, care va avea loc în mai 2019. Pentru stabilirea agendei de lucru, planificarea activităților care se vor desfășura în fiecare școală, în perioada 14-16 noiembrie a avut loc prima Reuniune transnațională de proiect la care au participat câte doi profesori din fiecare școală parteneră, respectiv coordonatorul de proiect (prof. Tanislav Tony din partea liceului nostru) și directorul insituției (prof. Tanislav Lavinia Jeni).

Zespol Szkol Technicznych nr. 1 din Chorzów, Polonia, a fost din nou gazda unei Reuniuni transnaţionale în perioada 17–18 noiembrie 2017, de data aceasta în cadrul celui de-al doilea proiect Erasmus, „Good planning – better future”. Această primă întâlnire a constituit debutul parteneriatului strategic între patru şcoli europene, respectiv Zespol Szkol Technicznych nr. 1 din Chorzów, Polonia, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca”, Osica de Sus, România, Istituto di Istruzione Superiore „Enrico Fermi”, Isernia, Italia și Arkas Narlidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Izmir, Turcia.
S-a discutat agenda previzională a activităţilor şi a mobilităţilor din cadrul acestui parteneriat care se va derula până în august 2019, au fost prezentate şcolile europene implicate în proiect, sistemele de învăţământ, reiterându-se şi în acest context rolul şi importanţa cunoaşterii limbii engleze în facilitarea accesului la acest tip de experienţă internaţională, la consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei.
Parteneriatul constituie o oportunitate de a lucra într-o echipă internaţională şi de a conecta valorile europene în scopul îmbunătăţirii procesului educaţional şi vizează:

  • asigurarea unor șanse egale pentru tineri în educație și pe piața forței de muncă;
  • să promoveze cetățenia activă și incluziunea socială pentru toți tinerii;
  • reducerea șomajului în rândul tinerilor prin facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă și reducerea segmentării pieței muncii la nivel național și la nivelul UE;
  • să asigure integrarea cu succes pe piața muncii și o mai mare mobilitate a tinerilor, ca element esențial pentru dezvoltarea potențialului tuturor tinerilor.

În proiect vor fi trei schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi (7 zile): Italia în mai 2018, Romania în octombrie 2018 și Polonia în februarie 2019 la care vor participa câte 14 elevi și 6 profesori din fiecare școală. Erasmus+ îi ajută pe elevi să îşi dezvolte competenţe şi să îşi crească şansele de angajare, oferindu-le oportunitatea de a participa în proiecte europene de învăţare. Le oferă ocazia de a descoperi noi culturi şi de a simţi că aparţin Europei.

Lasă un răspuns