DESCHIDERI

Împreună vom reuși!

Proiect

Echipa de project este format din:

 • Prof, Sorina Dude, coordonator proiect
 • Prof. Mariana Fulga
 • Prof. Ramona Alexandru
 • Prof. Cornelia Popa
 • Prof. Cristina Tanislav

În cadrul Liceului Ion Gh. Roșca Osica de Sus se va desfășura în perioada martie-octombrie 2012 proiectul finanţat de Centrul Educația 2000+, prin „Parteneriat pentru educaţie. Granturi pentru şcoli în dificultate”, cu finanțare de la Fundația Soros România prin programul Fonduri de Urgenţă. Proiectul de grant cu titlul „Împreună vom reuşi” are o valoare de 13490,5 lei şi se va desfăşura pe o perioadă de 8 luni. Primăria comunei Osca de Sus va participa la realizarea proiectului cu o co-finanțare de 1500 lei.

Activităţile vor urmări schimbarea opticii părinţilor faţă de şcoală şi faţă de modul de implicare a comunității în educaţia copiilor. 30 de elevi care provin din familii cu un venit minim, unii cu probleme sociale, elevi cu nevoi speciale, cu părinți plecați în străinătate, elevi de etnie rrornă care doresc să-şi continue studiile şi să-şi cultive aptitudinile, vor fi implicați în diferite activităţi culturale în vederea dobândirii de cunoştinţe, competenţe şi abiliăți de viaţă. De-a lungul celor 8 luni de proiect, copiii, împreună cu părinții sau aparţinătorii lor legali, vor lua parte la activităţile:

 1. Să ne cunoaștem mai bine

 2. Eco-şcolarii

 3. Călătorind prin Europa

 4. Mens sana in corpore sano!

 5. Școala de vară; Bunele maniere în familie și la școală

 6. Sunt talentat!

 7. Să ne cunoaștem împrejurimile

 8. Descoperă!

 9. Cum ne-a fost împreună?

Articol apărut în numărul 1 al revistei – mai 2012

Lasă un răspuns