ASOCIAȚIA PRO MEMORIA

Predare de ștafetă la Pro Memoria

Motto: Fiecare generație va culege ceea ce a semănat fosta generație
(proverb chinezesc)

După aproape 4 ani de activitate plină de provocări, în cadrul Adunării generale care s-a desfășurat pe data de 18 ianuarie 2020, Consiliul de conducere al Pro Memoria ales la 3 iulie 2016, prin vocea d-lui prof. Mihai Duică, a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019. S-a făcut și o trecere în revistă a realizărilor pe perioada întregului mandat și s-au formulat propuneri de activități pentru anul 2020.
Evidențiate în detaliu la momentul la care s-au derulat, activitățile și realizările au fost pe scurt următoarele:
Adaptarea prevederilor Statutului și a structurii Asociației la realitatea concretă a componenței, a disponibilității și a stării materiale a membrilor;
Primirea de noi membri;
Implicarea membrilor Asociației pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, Sărbătoarea Portului Popular și activităţile dedicate omagierii faptelor de onoare ale străbunilor în strânsă colaborare cu Primăria, cu bisericile din comună și cu unităţile de învăţământ;
Apariția la timp și cu articole de calitate a revistei Rădăcini, concomitent cu difuzarea acesteia pe site-ul Pro Memoria.
La finalul dării de seamă, s-a supus la vot raportul de activitate și încetarea mandatului consiliului director, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl. Ion Surdu a formulat propuneri pentru noul consiliu director, astfel:
Președinte: STANCA Dumitru – colonel în rezervă
Secretar: IONESCU Gabriela – consilier administrație publică
Casier: TORCEA Bibica – bibliotecar
Coordonator proiecte: LĂPĂDATU Virginia – profesor
Contabil: TRUȘCĂ Florina – economist
Ca președinte de onoare a fost propusă d-na Constantina OFTEA SECĂȘAN – medic.
Propunerile au vizat atât asigurarea unei continuități benefice, în special pentru gestionarea resurselor financiare ale Asociației și pentru editarea revistei Rădăcini, cât și un schimb de generații, dorit și necesar pentru a face față provocărilor ce urmează.
Supuse la vot, propunerile au devenit certitudini consfințite ulterior prin Încheierea nr. 16 din 25.02.2020 emisă de Judecătoria Caracal.
Dezideratele noului consiliu director, în spiritul prevederilor Statutului, sunt următoarele:
Creșterea vizibilității Asociației Culturale Pro Me­mo­ria, prin crearea unei pagini de Facebook proprii;
Promovarea tradițiilor culturale și ale portului popular, prin implicarea membrilor Asociației în organizarea și desfășurarea manifestărilor prilejuite de Zilele Comunei, sau cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Satului Românesc, recent instituită prin Legea nr. 44/2020, în ultima duminică a lunii septembrie (27 septembrie);
Cinstirea veteranilor de război și a eroilor din Osica de Sus, cu ocazia evenimentelor istorice și religioase majore din fiecare an;
Continuarea editării revistei Rădăcini și diversificarea conținutului articolelor;
Popularizarea, pe bază de mărturii, în revista Rădăcini, a tradițiilor și obiceiurilor locale legate de ciclul vieții: naștere, botez / tăiatul moțului, căsătorie și înmormântare;
Strângerea de obiecte și fotografii pentru a pune bazele unui muzeu al comunei;
Organizarea de excursii tematice ”Pe urmele eroilor” la obiective istorice și culturale din județ, din țară și din Bulgaria;
Ca președinte recent ales, lansez următoarele provocări către osiceni:
Scotociți în cotloanele memoriei apoi lăsați-vă imaginația să zburde și fiți părtași la efortul membrilor Asociației Culturale ”Pro Memoria”, contribuind cu amintirile voastre la nemurirea localității în care ați văzut lumina zilei.
Căutați prin albumele de familie sau prin cutiile în care părinții și bunicii voștri își păstrează fotografiile de la botezuri sau de la nunți și haideți să le facem cunoscute lumii întregi, împreună cu poveștile care le însoțesc.
Cotrobăiți prin poduri, prin șoproane și prin alte unghere unde zac uitate obiecte care au făcut istorie în familiile voastre și anunțați-ne ca să le preluăm pentru zestrea viitorului muzeu. Generațiile viitoare vă vor fi recunoscătoare.
Cu stimă,
Dumitru (Adi) STANCA