ÎNTÂMPINARE

Despre Asociaţia „Pro Memoria” şi revista „Rădăcini”

loan Paul Popescu

Ideea de a avea în comună o asociatie culturală aparţine profesorului universitar dr. Constantin Roşca şi s-a materializat cu prilejul întâlnirii fiilor satului din anul 2009, când a fost lansată şi „Monografia cornunei Osica de Sus” – subintitulată „Puterea Rădăcinilor”. Într-o şedință a membrilor fondatori, într-una din sălile de clasă ale Școlii din Vale, s-a definitivat şi a fost aprobat statutul Asociaţiei Culturale Pro Memoria (acronim AProMEM). Scopul acestei asociații constă în conservarea valorilor istorice, materiale şi culturale, a obiceiurilor şi tradiţiilor din comuna Osica de Sus şi din împrejurimi. În vederea realizării scopului declarat al asociaţiei, s-a hotărât (printre altele) şi editarea unei reviste. Redactor-şef a fost aleasă profesor Cecilia Păun, care a conceput şi a prezentat sumarul revistei în vara anului 2010. Pornind de la subtitlul Monografiei, la sugestia redactorului-şef, s-a hotărât titlul revistei: „Rădăcini”. Din păcate, boala a împiedicat-o pe Cici să-şi ducă la bun sfârşit obligaţiile asumate prin acceptarea postului de redactor-şef. În speranţa că, în urma tratamentelor la care s-a supus timp de 2 ani, se va simți mai bine şi va putea lucra pentru revistă, am amânat apariţia acesteia în mai multe rânduri. Deşarte speranțe. În noiembrie 2011, cu lacrimi în ochi, câteva sute de osiceni am condus-o pe ultimul drum. Într-o atrnosferă apăsătoare, creată de golul rămas după plecarea redactorului-şef, conducerea asociației a hotărât ca primul număr al revistei să păstreze titlul şi cuprinsul propus de Cici, la care, cu de la noi putere, am adăugat un „medalion”: profesor Cecilia Păun.

Articol apărut în numărul 1 al revistei – mai 2012