AGORA

Câte ceva despre administraţia* post-decembristă a comunei Osica de Sus

După prăbuşirea comunismului**, comuna Osica de Sus a fost administrată pe rând de: Medicul Dobre Voicu, ales spontan de osicieni în decembrie 1989, pentru recunoscutele sale calități profesionale şi morale. Datorită simpatiilor țărăniste, pe care nu şi le ascundea, a fost destituit de noua conducere politică a județului Olt (CFSN***) în februarie 1990 şi înlocuit cu:

Augustin Coconu**** (omul momentului), care în 1992 a redevenit primar ales pentru încă 4 ani. În anul 2000 a câştigat un nou mandat (2000-2004).

Profesorul Marin Sulger (a câştigat alegerile din 1996), om cunoscut şi respectat de întreaga comunitate.

Inginer Ion (Nelu) Ciocan, care a câştigat alegerile din 2004 cu circa 2/3 din voturi, iar în 2008 cu mai bine de 3/4 din voturile exprimate.

Am adresat actualului edil (administrator) câteva întrebări legate de investițiile realizate în perioada celor două mandate. Am primit răspunsuri complexe, din care am spicuit doar ceea ce am socotit ca fiind cu adevărat de interes comunal***** (general) şi care cred că merită a fi nominalizate:

  1. în infrastructură – 24.000.000 lei din care:
  • aducție apă şi canalizare 11.000.000 lei
  • drumuri modernizate (asfaltate), între care şi drumul care leagă Osica de Sus de satele Greci şi Tomeni – 13.000.000 lei
  1. în şcoli (consolidări, modernizări, dotări)  – 6.500.000 lei

  2. în biserici (consolidări, renovări) şi noul cimitir – 800.000 lei

  3. în sănătate – 6300.000 lei din care:
  • pentru Centrul de prornovare a sănătății (funcţionează cu două cabinete: stomatalogie şi fizioterapie) – 5.500.000 lei
  • Centrul de permanenţă medicală (permanența este asigurată prin rotaţie de 12 medici, ajutaţi de asistentele lor) – 1.000.000 lei
  1. în domeniul siguranței populației (secție de poliție, jandarmerie şi pompieri) – 6.300.000 lei
  2. în amenajarea şi modernizarea târgului săptămânal (actualul târg alimentează bugetul comunei anual cu aproximativ 104.000 lei) – 400,000 lei

Sala de kinetoterapie

Centrul de permanenţă medicală şi cabinetul medical şcolar sunt coordonate de medic Violeta Cârciumaru. În Centrul de promovare a sănătăţii, realizat prin fonduri de la Ministerul Integrării Europene, funcționează un cabinet medical stomatologic – medic Cristian Mitu şi un cabinet de kinetoterapie – medic specialist fizioterapie Victorița Popa şi profesor Sabin Roșca, specialist în kinetoterapie.

Dr. Nicoleta Capotă, medic medicină generală, cu atestat „medicină de urgenţă şi medicină de famille”, la cabinetul de consultaţii din centrul de permanenţă medicală.


Notele redacţiei:

*A administra înseamnă a conduce, a gospodări o țară, un patrimoniu, o regiune, o localitate, o societate economică etc.

**Regimul comunist s-a prăbuşit în ziua de 22 Decembrie 1989, când sub presiunea unei puternice revolte populare, Nicolae Ceauşescu (conducătorul Partidului Comunist, dar şi primul preşedinte al primei republici din România) a abandonat puterea. A fost prins în aceeaşi zi, a fost judecat de către un tribunal de tip stalinist, condamnat la moarte, fără drept de apel (pentru învinuiri nedovedite) şi executat prin împuşcare împreună cu soţia în ziva de 25 decembrie 1989.

***C.F.S.N. — Consiliul Frontului Salvării Naţionale

**** Membru CFSN Olt.

***** Detalii despre aceste investiții pot fi găsite în „Monografia comunei Osica de Sus (Puterea rădacinilor)”, coordonator Constantin Roşca, Tipografia Universității din Craiova, 2009, pag. 93-101.

 

Articol apărut în numărul 1 al revistei – mai 2012