EVOCARE

13 iunie 2024. Ziua Eroilor – un erou o flacără aprinsă în conştiinţa comunităţii, ediţia a IV-a

Sărbătoarea Înălţării a fost şi în această frumoasă zi de iunie, prilej de pioasă recunoştinţă pentru eroii care au făcut posibilă existenţa României ca stat independent.

La Monumentul Eroilor, ca în fiecare an, Asociaţia Culturală „Pro Memoria”, Primăria comunei Osica de Sus şi Liceul Teoretic „Ion Gh. Roşca” au organizat ceremonialul dedicat Zilei Eroilor.

Activitatea a fost precedată de aprinderea şi amplasarea la cele două monumente, a unor candele în culorile drapelului României, în cadrul proiectului „Un erou, o flacără aprinsă în conştinţa comunităţii” demarat în urmă cu 4 ani.

După obişnuita slujbă de pomenire a eroilor osiceni, oficiată de preoţii care slujesc în parohiile din comună, au luat cuvântul pentru a rosti evocări şi comemorări, următorii:

Dl. Cezar FILIP – primarul comunei Osica de Sus

„… Măreţele fapte istorice sunt o sigură şi nobilă cale de a înţelege fiinţa poporului şi a statului nostru aşa cum s-au comportat în clipele de grea cumpănă, ca şi în momentele de răgaz şi pace. Dar nu-i nimeni patriot numai pentru că are o patrie. Ca să fie cineva cu adevărat patriot trebuie să cunoască istoria, trecutul de luptă, înfrângerile şi biruinţele …”

Dl. profesor Ilie STĂNICĂ

A trecut în revistă evenimentele din Europa secolului XX care au precedat primul Război Mondial şi cel de-al doilea Război Mondial, explicând apoi evoluţia bătăliilor importante şi evidenţiind sacrificiul ostaşilor români.

Dl. Dumitru (Adi) STANCA – preşedintele Asociaţiei Culturale „Pro Memoria”

A prezentat cartea NOI AM LUPTAT ÎN COTUL DONULUI, care conţine mărturiile ofiţerilor şi subofiţerilor scăpaţi din acest adervărat infern, spicuind din declaraţia căpitanului doctor Ştefan ODOBLEJA, considerat părintele ciberneticii.

Acesta relatează pas cu pas chinurile groaznice, pricinuite de gerul năpraznic, pe care ostaşii români le-au îndurat în momentele retragerii unităţii din care făceau parte.

Au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei şi Consiliului Local Osica de Sus, Asociaţiei Culturale „Pro Memoria” şi Parohiei Sfântul Gheorghe.

Înainte de începerea ceremonialului, am găsit la Monument o coroană de flori depusă în mod anonim şi o candelă aprinsă.

Mulţumim pentru gest! Ne-am fi bucurat totuşi ca anonimul admirator al eroilor să ne fie alături.

Lasă un răspuns